TR EN

GRAFİKTE YAZI VE TİPOGRAFİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GTP107 GRAFİKTE YAZI VE TİPOGRAFİ 1 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Yazı ve tipografi konusunda temel teorik bilgiler ve terminolojinin öğretilmesi.
İçerik: Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi: tipografinin tarihsel gelişimi, yazının doğuşu ve ilk alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, baskının ve baskı yazıların gelişimi, IX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda tipografi; tipografiyle ilgili temel terimler: harfin anatomisiyle ilgili terimler, yazı karakteri, yazı karakteri ailesi, yazı karakteri ağırlık ve stilleri, font, yazının ölçülendirilmesi, espas, espasta uyulması gereken kurallar, espas çeşitleri: harf, kelime, satır, negatif ve göz ortası espası; espasta özel durumlar öğretilir. Vektörel program desteği ile uygulamalar yaptırılır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yazı ve alfabenin gelişimini kavrar.
Baskı yazılarını tasarımda kullanır.
Dizgi kurallarına uygun tasarım yapar.
Tasarımda tipografi'yi tasarım kurallarına uygun olarak kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yazılı - Görsel Kaynaklar Tipografi Hakkında Genel Bilgi, Tipografinin tarihçesi. Ders Anlatımı
2 Yazılı - Görsel Kaynaklar Tipografi içinde yer alan tanımlar.Alfabeler,Yazı tipleri. Ders Anlatımı
3 Uygulamalar Temel Büyük Harf ve Küçük harf yazımı, Ders içi uygulamalar. Ders Anlatımı - Laboratuvar
4 Uygulamalar Vektörel programlar desteği ile Taban çizgisi ızgarası,Tipografik Ölçüleri Kullanarak Büyük Harfler ile Bloklama-Özlü Söz Yazımı. Ders Anlatımı - Laboratuvar
5 Uygulamalar Yazılı - Görsel Kaynaklar Yazı karakterleri ve Font bilgisi.Karakter anatomisi,Yazı aileleri, Yazı ağırlığı çeşitleri, Vurgu imleri, Uygulamalar. Ders Anlatımı - Laboratuvar
6 Uygulamalar Yazılı - Görsel Kaynaklar Kelimeler, paragraflar, Hiyerarşik Düzen içinde ve dışında çalışma şekilleri. Ders Anlatımı
7 Uygulamalar Tipografik öğretilerin vektörel programlarda uygulamaları. Ders Anlatımı - Laboratuvar
8 - ARA SINAV -
9 Yazılı - Görsel Kaynaklar Farklı fontların birlikte kullanımı, Dünyadan ve Türkiye' den örnek videolar. Ders Anlatımı - Laboratuvar
10 Yazılı - Görsel Kaynaklar Tipografi' nin kullanım alanları, Okunurluk ve okuturluk. Ders Anlatımı
11 Yazılı - Görsel Kaynaklar Kelime anlamını da içersinde barındıran tipografik uygulamalar. Ders Anlatımı - Laboratuvar
12 Uygulamalar - Yazılı - Görsel Kaynaklar Tipografik poster çalışma teknikleri ve vektörel programda uygulamalar. Ders Anlatımı - Laboratuvar
13 Uygulamalar - Yazılı - Görsel Kaynaklar Anahtar kelimeler yardımı ile hazırlanacak bir hikaye ve bu hikayenin vektörel programlar ve tipografi dili kullanılarak hazırlanma örnekleri. Ders Anlatımı - Laboratuvar
14 Uygulamalar - Yazılı - Görsel Kaynaklar Anahtar kelimeler yardımı ile hazırlanacak bir hikaye ve bu hikayenin vektörel programlar ve tipografi dili kullanılarak hazırlanma örnekleri. Ders Anlatımı - Laboratuvar
15 Uygulamalar Hikayelerin dil incelemeleri,taslak çalışmalar üzerinde yorumlar, düzeltmeler ve finale hazırlık aşaması. Laboratuvar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ambrose,G / Harris,P (2014) Grafik Tasarımda Tipografi,Literatür Yayınları
Sarıkavak,N.K (2014) Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, Hayalperest Yayınevi
Ambrose,G / Harris,P (2014) Tipografi Sözlüğü,Literatür Yayınları
Becer,E (2016) Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
5
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
4
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
5
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
5
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
4
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
5
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
5
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
4
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
5
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
5
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
5
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
5
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
5
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
5
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
5
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
1
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 3 8 24
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0