TR EN

MEDYA VE KAMUOYU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT435 MEDYA VE KAMUOYU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, medyanın toplum üzerindeki etkisini açıklamak ve medyanın manipülatif gücünü değerlendirmektir.
İçerik: Ders, Medya mecralarının listelenmesi, Kamuoyu kavramının tanımlanması, Kanaat önderlerinin listelenmesi, Medyanın yönlendirme gücünün eleştirel analizi, Medya ve güç ilişkisini değerlendirmek gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kanaat önderlerinin temel özelliklerinden en az 3’ünü listeler
Çağdaş toplumsal düşüncenin basılı, görsel ve online medya türleriyle olan bağlantılarını açıklar
Medya metini analizleri yaparak interaktif medyanın kamuoyuna etkilerini belirler
Toplumu ve medyayı sorgular-inceler
Örnek olaylar yardımıyla medya ve kamuoyunda etkili olan kanaat önderlerinin rolünü analiz eder
Örnek olaylar üzerinden kamuoyu oluşturma gücü bağlamında medyaları kendi aralarında karşılaştırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Toplum İlişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve modern toplumun gelişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya ve toplum ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ağ toplumu ve güç ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyu nedir nasıl oluşur? Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyu belirginleştiren kanaatlerin araştırılması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kanaat önderleri, iki basamaklı akış Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyunun 4.kuvvet olarak yorumlanması. Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın kamuoyu oluşturmadaki etkisinin tartışılması Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin medya ve kamuoyu önderleri üzerindeki etkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Haber programları yoluyla medya kamuoyu yönlendirmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyanın kamuoyunu yönlendirmede kullandığı yazılı ve görsel materyaller Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Örnek inceleme Örnek olaylar Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek Olay Analizi
15 Örnek inceleme Örnek olaylar Anlatım Soru-cevap yöntemi Örnek Olay Analizi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bektaş, Arsev (2007) Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Tuncer, Emre (2014) Sosyal Medya İmparatorluğu, Patron, İstanbul: Akis Kitap.
Anastasio, P. A., Rose, K. C., Chapman, J. (1999). Can the media create public opinion? A social-identity approach. Current Directions in Psychological Science, 8(5): 152-155.
McCombs, M. (2018). Setting the agenda: Mass media and public opinion. John Wiley & Sons.
Kennamer, J. D. (Ed.). (1994). Public opinion, the press, and public policy. Greenwood Publishing Group.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0