TR EN

YENİ MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM315 YENİ MEDYA EKONOMİSİ 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Öğrencilerin yeni medyanın sosyal ve kültürel boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutlarını da analiz edebilmelerini sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının ekonomi-politik açıdan ele alınması, ekonomiye dair temel kavramlar, ekonomi teorileri, küreselleşme, tekelleşme kavramları oluşturmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Geleneksel medya ve yeni medyayı ekonomik açıdan karşılaştırır.
Ekonomiye dair temel kavramları tanımlar.
Medya kuruluşlarını, medyanın ürettiği içeriği sermaye/sahiplik yapısına göre değerlendirir.
Medya sektöründeki istihdam durumunu, çalışma koşullarını, ekonomik yapıyı bilir.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Literatür Tarama Ekonominin Tanımı ve Ekonominin Temel Kavramları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Üretim Süreci ve Ekonomik Enstrümanlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Maliyetler ve Maliyet Planlaması Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama Bir Medya Kuruluşunun Gelir ve Gider Dağılım Tablolarının Analizi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya Kuruluşlarının Karşı Karşıya Kaldığı Ekonomik Zorluklar ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama Politik Baskılar ve Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama Reyting Kaygısının Yazılı ve Görsel Medyaya Etkisi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 Kitap Okuma, Literatür Tarama Yeni Medya ve Medya Ekonomisinde Gerçekleşen Değişimler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
9 - ARA SINAV -
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya ve Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama Tekelleşmenin Türleri ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama Dikey, Yatay ve Çarpraz Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama Radyo, Televizyon ve Sinemada Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama Kitap, Dergi ve Gazete Yayıncılığında Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama Otoriter ve Totatiler Rejimlerde Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Kejanlıoğlu B. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi
Desmoulins N. T. (1993). Medya Ekonomisi. İstanbul: İletişim Yayınları
Kuyucu M. (2014). Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler. İstanbul: The Turkish Online Journal Design, Art and Communication
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 0 0
Dönem Sonu Sınavı 0 0
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 0 0
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0