TR EN

CEZA HUKUKU PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ATP217 CEZA HUKUKU 3 3 3 5

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Zorunlu
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Instructor(s) of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Ceza hukukunun temel kavramları, ceza hukukuna egemen olan temel ilkeler ele alınarak, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması, suç kavramı, suçun unsurları, cezalar, güvenlik tedbirleri konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Contents of the Course Unit: Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Hukuku Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması, Suçun Maddi Unsurları, Suçun Manevi Unsurları, Kusurluluk Kavramı ve Kusurluluğu Etkileyen Haller, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Meşru Savunma, Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima, Zincirleme Suç ve Suçta Tekerrür, Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları, Güvenlik Tedbirleri, Cezaların İnfazı, Davanın ve Cezaların Düşmesi, Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı konularını içerir.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri konularını öğrenir.
Ceza hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından nasıl uygulanacağını bilir.
Suç kavramı, suçun maddi ve manevi unsurları ve suçun özel görünüş şekillerini tanımlar.
Suçun unsurlarından fiil, hareket, netice, konu, kast ve taksir konularını değerlendirir.
Bir eylemin suç teşkil edip etmediğini ve suç teşkil eden eylemlerin yaptırımlarının ne olacağını yorumlar.
Dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı nedenlerini değerlendirir.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Kaynak Taraması Ceza Hukuku Kavramı ve Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak Taraması Ceza Hukuku Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak Taraması Suçun Maddi Unsurları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak Taraması Suçun Manevi Unsurları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak Taraması Kusurluluk Kavramı ve Kusurluluğu Etkileyen Haller Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak Taraması Hukuka Uygunluk Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak Taraması Meşru Savunma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak Taraması Zincirleme Suç ve Suçta Tekerrür Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak Taraması Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak Taraması Güvenlik Tedbirleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak Taraması Cezaların İnfazı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak Taraması Davanın ve Cezaların Düşmesi, Dava Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak Taraması Pratik Çalışma ve Genel Tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Hakeri, H.(2016). Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler. Ankara: Astana Yayınları
Zafer, H.,Centel, N., Çakmut, Ö.(2016).Türk Ceza Hukukuna Giriş. İstanbul: Beta Yayınları

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at law.
3
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.
5

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.
5

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Ability to think in analytical way.
5
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.
5

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
5
2
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
3
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
3
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
3
2
To acquire the awareness of life-long learning.
5

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
4
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.
3

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
5
2
The ability to institute proceedings.
5
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.
0

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 6 84
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 127
Total Workload of the Course Unit 127
Workload (h) / 25.5 5
ECTS Credits allocated for the Course Unit 5,0