TR EN

TECHNİCAL TERMİNOLOGY PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ADP110 Technical Terminology 2 2 2 3

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Zorunlu
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Dr.Öğr.Üyesi ŞENEL ÇAVUŞOĞLU
Instructor(s) of the Course Unit Öğr.Gör. CİHAN ALPAN ŞAHİN

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Bu dersin amacı sağlık bilimlerinde kullanılan tıp terminolojisinin esaslarını kavrayarak teorik dersler ve pratik uygulamalar ile mesleki çalışmalarda kavramayı kolaylaştıracak temel meslek terminolojisi bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Contents of the Course Unit: Bu derste Tıbbi Terminolojiye Giriş; İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler, Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri, Tıbbi Kısaltmalar, Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Lenf ve İmmün Sisteme İlişkin Terimler, Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler, Solunum Sistemine İlişkin Terimler, Sindirim sistemine İlişkin Terimler, Göze İlişkin Terimler, Üriner Sisteme İlişkin Terimler, Genital Sisteme İlişkin Terimler, Kulağa İlişkin Terimler Eponimler, Sinonimler, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklar, İç Salgı ve Metabolizma Bozuklukları ve Hareket Sistemine ilişkin terimler üzerinde durulur.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Bir tıbbi terimin yapısını terminolojik olarak analiz edebilme yeteneğini kazanma
Temel tıp bilimlerinin farklı organ sistemlerine ait bölümleri ile klinik tıp alanının farklı dallarının anlatımlarında sıklıkla ihtiyaç duyulan terimlerin anlam ve yapılarını öğrenerek mesleğe özgü hususlardaki terimlere hâkimiyeti sağlamak yoluyla ileti

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 - Tıbbi Terminolojiye Giriş, terim kavramı ve sağlık terminolojisi -
2 - İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler Hastalıklara İlişkin Genel Bilgiler ve Hastalıkların Sınıflandırılması -
3 - Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Kökler -
4 - Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Kökler -
5 - Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Ön Ekler -
6 - Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Öğeler: Son Ekler -
7 - Solunum sistemi terimleri -
8 - ARA SINAV -
9 - Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili terimler -
10 - Sindirim sistemi ile ilgili terimler -
11 - Boşaltım sistemi ile ilgili terimler -
12 - Ürogenital sistem ile ilgili terimler -
13 - Nöroloji ve psikiyatri ile ilgili terimler -
14 - Kas ve iskelet sistemi ile ilgili terimler -
15 - genel tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ders notları

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Oral and Dental Health Program in the field, be able to have a basic level of theoretical knowledge.
5
2
Will serve as the intermediate elements in the field of health sciences in the knowledge of medical terminology, to dominate and to gain competence in using.
5

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Is related to the health sciences and technology access to information regarding the ways and means to gain competence in the use.
4
2
Along with a team of physicians to work together in creating and acquiring competence.
4
3
Priority including physicians, patients, colleagues and be able to communicate effectively with other sectors of society to gain competence.
4

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
With regard to the field of recognition and related tools and equipment in the pursuit of technological advances to gain competence.
4
2
To gain competence in computer skills.
3

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To gain competence in applying the rules of hygiene.
4
2
Aid to gain competence in practice.
3

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
With regard to the field of history taking, files, etc. to prepare. To gain competence in handling of patient information.
4
2
Adopting and applying ethical principles and professional values ​​to qualify.
3

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To qualify to be able to carry professional liability.
4
2
To follow the profession's information to gain competence in acquiring the habit.
4

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To gain proficiency in performing teamwork.
3
2
The concept of lifelong learning and self-development to gain competence in acquiring.
4

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Design and management practice, helpful staff training, effective working order, occupational diseases prevention methods, environmental protection, job security and to have information about quality management and to act according to these issues.
4
2
Career ideas orally or in writing to the relevant individuals and organizations to express and oral and dental health of the national and international agenda irdeleyip possible to evaluate the results.
4

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 71
Total Workload of the Course Unit 71
Workload (h) / 25.5 2,8
ECTS Credits allocated for the Course Unit 3,0