TR EN

INTRODUCTION TO COMMUNICATION PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
HTP113 INTRODUCTION TO COMMUNICATION 3 3 3 6

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Seçmeli
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Bu dersle öğrencilerin, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Contents of the Course Unit: Dersin içeriği; iletişim kavramı, iletişimin fonksiyonları, biçimsel özellikleri, bağlamlaları, iletişimsizlik, temel ögeleri, İletişimin boyutları: Kişiler arası iletişim, grup iletişimi, iletişim modelleri, çevrimiçi iletişim, örgüt iletişimi, kitle iletişimi konularını kapsar.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

İletişim ve koordinasyon kavramlarını tanımlar. ( define ) ( 1)
Sözlü ve sözsüz iletişimi tanımlar. ( define) ( 1 )
Zaman yönetimi kavramını tanımlar. ( define ) ( 1 )
Grup ve grup dinamiklerini açıklar. ( explain ) ( 2 )
Bireyler arası iletişim yöntemlerini açıklar. ( explain ) ( 2 )

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ders İçeriği Hakkında Genel Bilgilendirme, Ders Kaynaklarının Tanıtılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Kavramsal Açıdan İletişim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Temel Unsurları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişimin Biçimsel Özellikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Temel İletişim Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişimin Boyutları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Türleri (İletişim sürecine katılanlara göre: İç İletişim, Bireyler Arası İletişim, Grup içi iletişim, Gruplar Arası İletişim) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Konu Tekrarı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim ve Kültür Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Etiği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü Kitle İletişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü İletişim Kuramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Konu tekrarı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ünsal, O. (2016). iletişimin Abc'si. İstanbul: Inkılap Kitabevi.
Güngör, N. (2011). iletişim - kuramlar - yaklaşımlar. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
Güngör, N. (2011). iletişime giriş. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
Sanders, B. (2016). Öküzün A'sı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ong, W. (2014). Sözlü ve Yazılı Kültür. İstanbul: Metis Yayınları.

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at law.
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Ability to think in analytical way.
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
2
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
2
To acquire the awareness of life-long learning.

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
2
The ability to institute proceedings.
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 12 1 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 4 1 4
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 3 6
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 2 3 6
Sosyal Faaliyet 1 3 3
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 81 0 151
Total Workload of the Course Unit 151
Workload (h) / 25.5 5,9
ECTS Credits allocated for the Course Unit 6,0