TR EN

Aim and Objectives

Aim of the Program

Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinenin tasarımında, üretiminde, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmek konularında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Objectives of the Program

Mühendislik Yönetimi programının hedefi mühendisleri var olan teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi ve becerilerini kazandırmak, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetleri yürütebilecek yöneticiler yetiştirmek, var olan ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verebilecek mühendisler yetiştirmektir.