TR EN

Aim and Objectives

Aim of the Program

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde faaliyetlerine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 4 yıllık kaliteli, farkındalık yaratan, yenilikçi ve profesyonel eğitim modeli ile iletişim alanında araştırma ve geliştirme yapan ve eğitim veren bir bölümdür. Programın amacı analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistik yazılımları ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayabilen, girişimci ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, problem çözme ve zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunma davranışına sahip, kozmopolitan esnekliğine ve holistik düşünceye sahip, farkındalık bilinci edinmiş, kendine güvenli iletişimciler yetiştirmektir.

 

Objectives of the Program

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, üç ayrı branşın karması bir bölüm olup, radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı alanlarına nitelikli bireyler yetiştirmektedir. 

Okulumuz, akademik kadrosu, eğitim programı, teknik alt yapısı ve sunduğu çeşitli olanaklarla iletişim kabiliyeti yüksek, teknik bilgi ve beceriye sahip, ekip içerisinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, iletişim konularında ve sosyal bilimlerde pek çok yetkinliğe ulaşmış, ulusal ve uluslararası yayın politikalarını bilen, rasyonel, analitik ve eleştirel düşünce yapısına hakim mezunları sektöre ve ülkemize kazandırmaktadır.