TR EN

Aim and Objectives

Aim of the Program

Dış Ticaret önlisans programının amacı; öğrencilerin hukuki, ekonomik, politik ve sosyal teorilerden oluşan akademik bilgilerle ve mesleki alanda beceri, yabancı dil, otomasyon programı ile donanımda olmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin komşuları ve dünya ile giderek artan ticari ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği konusunda karşılaşılan uyum sorunları, küreselleşmenin kendine özgü kural ve dinamikleri, Dış Ticaret ile ilgili sektörlerde iyi yetişmiş insan gücünü öncelikli bir gereksinim haline getirmektedir.  Günümüzde, küresel ekonominin neden olduğu rekabet ortamında, dış pazara yönelen ve ihracata her geçen gün daha fazla önem veren dış ticaret şirketlerinde, ulusal ya da uluslararası firmalarda ihtiyaç duyulan, yetişmiş iş gücünü oluşturabilmektir.

Objectives of the Program

Dış Ticaret önlisans programının hedefi; İyi derecede Türkçe ve İngilizce kullanım becerisine sahip, Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen, dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinin finansman, muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programın temel hedeflerini oluşturmaktadır.