TR EN

General Information

Aim of the Program

Bu programın amacı fizyoterapistleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir.   Aynı zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Career Opportunities

Bu programdan mezun olan uzman fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak çalışabilir ve isterlerse kariyerlerini daha üst düzeyde doktora ve sonrasında akademik çalışmalarla ilerletebilirler.

Programmes allowing Horizontal Transfer