TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bu programın amacı fizyoterapistleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir.   Aynı zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Programın Hedefi

Öğrencilerin İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin güçlü alt yapısından alacağı destek ile ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılaması, fizyoterapi ve rehabilitasyonun bilimsel düzeyinin gelişmesine katkılar sağlaması hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan uzman fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak çalışabilir ve isterlerse kariyerlerini daha üst düzeyde doktora ve sonrasında akademik çalışmalarla ilerletebilirler.

Çalışma Alanları

Programa kayıt yaptıran fizyoterapistler; hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde, sağlık yaşam merkezlerinde vb. çalışabileceği gibi aynı zamanda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi kadrolarına başvuru hakkına sahip olacaklardır. Programdan mezun olduktan sonra “Uzman Fizyoterapist” olarak öğretim görevlisi kadrolarına başvuru hakkına da sahip olacaklardır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Başka üniversitelerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler yatay geçiş ile programa kayıt yaptırabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek lisans programına dikey geçiş uygulaması bulunmamaktadır.