TR EN

GENERAL LAW COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BASY201 GENERAL LAW 3 3 3 4

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Hukukun konu, yöntem ve yazılı-yazısız kaynaklar ile yardımcı kaynaklarının ne olduğunu tanımlar.
Hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem kavramlarını ve kavramlar arasındaki farkları belirtir.
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin yetkileri ile özel hukuk ve kamu hukuku arasında ayrımları sıralar.
Anayasa, ceza, idare, medeni, borçlar, icra-iflas hukuku gibi özel ve kamu hukukun alt dallarına ilişkin sınıflandırma yapar.