TR EN

TURKISH LANGUAGE II PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
TRD102 TURKISH LANGUAGE II 2 2 2 2

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Zorunlu
Mode of Delivery of the Course Unit Uzaktan Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Türk dilinin özelliklerinin öğrenilmesine, derse yönelik örnekler aracılığıyla eksiklerini giderilmesine, dilin kurallarını pekiştirilmesine, yazılı ve sözlü metinlerle söz varlığını geliştirilmesine, yazım (imlâ) kurallarına uyulmasına, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma becerisi kazanılmasına ve anadilin etkili halde kullanılmasına ilişkin bilgi tutum ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Contents of the Course Unit: Cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, paragraf anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Türk Dili üzerine araştırma yapmış araştırmacıların görüşlerinden hareketle yazılı ve sözlü anlatım türlerini inceler.
Örnek metinler üzerinde cümle çeşitlerini kavramaya yönelik uygulamalar yapar.
Alan içi ve alan dışı bilgi kaynaklarını akademik metin yazarken kullanır.
Örnek metinler üzerinde anlatım bozukluklarını türlerine göre tasnif eder.
Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini dikkate alarak örnek metinleri değerlendirir.
Bilimsel, eleştirel, yaratıcı ve yapıcı düşünme cephelerinden bakarak, akademik bir perspektifle örnek metinleri değerlendirir.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Literatür Tarama Cümle Çeşitleri Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama Kelime Grupları Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama Komposizyon Anlatım, Tartışma
4 Literatür Tarama Anlatım Biçimleri Anlatım, Tartışma
5 Literatür Tarama Konuşma ve Konuşma Çeşitleri Anlatım, Tartışma
6 Literatür Tarama Anlatım Bozuklukları Anlatım, Tartışma
7 Literatür Tarama Anlatım Bozuklukları Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Anlatım Bozuklukları Anlatım, Tartışma
10 Literatür Tarama Diksiyon ve Diksiyon Kuralları Anlatım, Tartışma
11 Literatür Tarama Mektup ve Türleri Anlatım, Tartışma
12 Literatür Tarama Öğretici Türler Anlatım, Tartışma
13 Literatür Tarama Olay Çevresinde Gelişen Türler Anlatım, Tartışma
14 Literatür Tarama Tiyatro Anlatım, Tartışma
15 Literatür Tarama Şiir Türleri Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Aksan D. (1977-86). Her Yönüyle Dil, 1, 2, 3. Ankara: TDK Yayınları.
Aksoy Ö. A. (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.
Ergin M. (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.
Banguoğlu T. (2000). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları.
Levent A. S. (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.
Turan F. (2014). Stages of Evolution: Studies in Turkish Language and Literature. Istanbul: The Isis Press.

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at law.
0
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.
0

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Ability to think in analytical way.
0
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
0
2
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
0
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
0
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
5
2
To acquire the awareness of life-long learning.
0

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
0
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.
0

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
0
2
The ability to institute proceedings.
0
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.
0

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 1 13
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 2 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 50
Total Workload of the Course Unit 50
Workload (h) / 25.5 2
ECTS Credits allocated for the Course Unit 2,0