TR EN

TURKISH LANGUAGE II COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
TRD102 TURKISH LANGUAGE II 2 2 2 2

Objectives and Contents

Objectives: Türk dilinin özelliklerinin öğrenilmesine, derse yönelik örnekler aracılığıyla eksiklerini giderilmesine, dilin kurallarını pekiştirilmesine, yazılı ve sözlü metinlerle söz varlığını geliştirilmesine, yazım (imlâ) kurallarına uyulmasına, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma becerisi kazanılmasına ve anadilin etkili halde kullanılmasına ilişkin bilgi tutum ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.
Content: Cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, paragraf anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri.