TR EN

İCRA İFLAS HUKUKU PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 3 3 5

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Seçmeli
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Instructor(s) of the Course Unit Öğr.Gör. EMİNE KAYMAZ

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: İcra ve iflas hukukuna ilişkin temel kurumların ve aşamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Contents of the Course Unit: İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi, Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı, Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri, Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu, Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz, İtirazın İptali, İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı, Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu, Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü, Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme), İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar, İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları konularını içerir.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Alacaklının icra takibini nasıl başlatması gerektiğini bilir.
İcra teşkilatını ve icra dairelerinin yapısını açıklar.
İcra takibine karşı borçlunun sahip olduğu savunma mekanizmalarını bilir.
Haciz, paraya çevirme, aciz belgesi gibi icra hukukunun temel kavramlarını tanımlar.
İflas hukuku ile ilgili temel kavramları ve kurumları bilir.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın İptali Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
10 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme) Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Pekcanıtez H., Atalay O., Özekes M., Sungurtekin Özkan M. (2018). İcra ve İflas Hukuku. İstanbul:Seçkin Yayıncılık
Kuru B. (2013). İcra ve İflas Hukuku. İstanbul:Adalet Yayınevi

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at law.
4
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.
3

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.
1

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Ability to think in analytical way.
5
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.
5

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
3
2
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
3
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
3
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.
5

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
4
2
To acquire the awareness of life-long learning.
5

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
4
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.
5

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
5
2
The ability to institute proceedings.
3
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.
5

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 132
Total Workload of the Course Unit 132
Workload (h) / 25.5 5,2
ECTS Credits allocated for the Course Unit 5,0