TR EN

SPOR HUKUKU PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
ATP223 SPOR HUKUKU 3 3 3 5

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Type of the Course : Seçmeli
Mode of Delivery of the Course Unit Yüz-Yüze Eğitim
Coordinator of the Course Unit Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: Türkiye ve Dünyada Spor Hukukunun Gelişimi, Sporun Teşkilatlanması, Spor Uyuşmazlıkların Çözümü ve Spor Hukuku Mevzuatı ile ilgili bilgi vermek.
Contents of the Course Unit: Hukuka ve spor hukukuna giriş, temel insan hakları ile sporun ilişkisi, spor hukukunun kaynakları, sporcu-kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri, sporda Dopingle Mücadele, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Disiplinsizliğin Önlenmesi, Spor Sözleşmeleri, Sporda Hukuki Sorumluluk 1ve Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü için başvurulabilecek yollar anlatılmaktadır.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Hukukun genel olarak tanımı ile spor hukukunun kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Spor Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır.
Sporda Şiddet Yasasıyla Getirilen Yükümlülükler ve Bu Yükümlülüklere Aykırılık Halinde Öngörülen Yaptırımları Öğrenecektir
Sporda Disiplin kavramı ve Müsabakalarda Sporcuların Doping Yapmalarının Önlenmesi İçin Alınan Önlemlerin Neler Olduğu Hususlarında Bilgi Sahibi Olacaktır
Sporda Yönetim Yapısını ve Spor Teşkilatlarının Çalışma Usulleri Hakkında Bilgisi Sahibi Olacaktır.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 internet araştırması Spor Hukukuna Giriş Anlatım, Soru Cevap
2 Kaynak taraması, internet araştırması Temel İnsan Hakları ve Spor Anlatım, Soru Cevap
3 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukuku Kaynakları Anlatım, Soru Cevap
4 Kaynak taraması, internet araştırması Dünya' da ve Türkiye' de Sportif Yapılanma Anlatım, Soru Cevap
5 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Yönetim ve Organizasyon Anlatım, Soru Cevap
6 Kaynak taraması, internet araştırması Sporcu-Kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri Anlatım, Soru Cevap
7 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Disiplinin Sağlanması Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Hukuki Sorumluluk Anlatım, Soru Cevap
10 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Sözleşmeleri Anlatım, Soru Cevap
11 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Sözleşmeleri Anlatım, Soru Cevap
12 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Dopingle Mücadele Anlatım, Soru Cevap
13 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Hukuki Sorumluluk Anlatım, Soru Cevap
14 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü Anlatım, Soru Cevap
15 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukukunda Yargılama Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

ÜÇIŞIK F. (2017). Spor Hukuku. İstanbul: Ötüken Neşriyat

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at law.
2
The ability to understand the basic concepts of law and the basic features of principal disciplines of law.

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have theoretical and practical knowledge at basic level which are supported by course books, practical equipment and other scientific sources that contains up-to-date information in the field of study based on the competencies acquired in secondary school level.

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Ability to think in analytical way.
2
To get competence in using the acquired basic-level theoretical and practical knowledge in the next level of education in the same field or in another field at the same level.

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to analyse and evaluate the data, to identify and analyse problems, and to produce solutions based on proofs by using the acquired basic-level knowledge and skills.
2
To write on Turkish F keyboard with using 10 finger technique

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to carry out independently a basic-level work project in the field of study.
2
The ability to take responsibility as a member of a team for solving unpredictable complex problems that arise in practice in the field of study.
3
The ability to manage activities for the professional development of subordinate individuals within the framework of a project.

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to evaluate in a critical manner the acquired basic-level knowledge and skills, and to decide upon and meet learning needs.
2
To acquire the awareness of life-long learning.

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
The ability to express opinions on the field-related in written and verbal form.
2
The ability to share views and suggestions for problems on the field of study, with professional and unprofessional individuals.

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
To have scientific, cultural and ethical values concerning the procedures of gathering, analysing and evaluating of the data in the field of study.
2
The ability to institute proceedings.
3
To have knowledge about the execution proceeding and bankrupt.

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 2 2
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 128
Total Workload of the Course Unit 128
Workload (h) / 25.5 5
ECTS Credits allocated for the Course Unit 5,0