TR EN

SPOR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP223 SPOR HUKUKU 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türkiye ve Dünyada Spor Hukukunun Gelişimi, Sporun Teşkilatlanması, Spor Uyuşmazlıkların Çözümü ve Spor Hukuku Mevzuatı ile ilgili bilgi vermek.
İçerik: Hukuka ve spor hukukuna giriş, temel insan hakları ile sporun ilişkisi, spor hukukunun kaynakları, sporcu-kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri, sporda Dopingle Mücadele, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Disiplinsizliğin Önlenmesi, Spor Sözleşmeleri, Sporda Hukuki Sorumluluk 1ve Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü için başvurulabilecek yollar anlatılmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hukukun genel olarak tanımı ile spor hukukunun kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Spor Alanında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır.
Sporda Şiddet Yasasıyla Getirilen Yükümlülükler ve Bu Yükümlülüklere Aykırılık Halinde Öngörülen Yaptırımları Öğrenecektir
Sporda Disiplin kavramı ve Müsabakalarda Sporcuların Doping Yapmalarının Önlenmesi İçin Alınan Önlemlerin Neler Olduğu Hususlarında Bilgi Sahibi Olacaktır
Sporda Yönetim Yapısını ve Spor Teşkilatlarının Çalışma Usulleri Hakkında Bilgisi Sahibi Olacaktır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 internet araştırması Spor Hukukuna Giriş Anlatım, Soru Cevap
2 Kaynak taraması, internet araştırması Temel İnsan Hakları ve Spor Anlatım, Soru Cevap
3 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukuku Kaynakları Anlatım, Soru Cevap
4 Kaynak taraması, internet araştırması Dünya' da ve Türkiye' de Sportif Yapılanma Anlatım, Soru Cevap
5 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Yönetim ve Organizasyon Anlatım, Soru Cevap
6 Kaynak taraması, internet araştırması Sporcu-Kulüp, Kulüp-Federasyon, Sporcu Federasyon İlişkileri Anlatım, Soru Cevap
7 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Disiplinin Sağlanması Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Hukuki Sorumluluk Anlatım, Soru Cevap
10 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Sözleşmeleri Anlatım, Soru Cevap
11 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Sözleşmeleri Anlatım, Soru Cevap
12 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Dopingle Mücadele Anlatım, Soru Cevap
13 Kaynak taraması, internet araştırması Sporda Hukuki Sorumluluk Anlatım, Soru Cevap
14 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümü Anlatım, Soru Cevap
15 Kaynak taraması, internet araştırması Spor Hukukunda Yargılama Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÜÇIŞIK F. (2017). Spor Hukuku. İstanbul: Ötüken Neşriyat

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 1 2 2
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0