TR EN

SOSYOLOJİ COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SOP103 SOSYOLOJİ 3 3 3 6

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ringer, F. (2003). Weber'in Metodolojisi Kültür ve Toplum Bilimlerinin Birleşimi. (M. Küçük, Trans.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Durkheim, E. (1994). Sosyolojik Metodun Kuralları (2nd ed.). (E. Aytekin, Trans.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Bourdieu, P. Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. 1st ed., İstanbul, Heretik Yay., 2015.