TR EN

Curriculum

1 . SEMESTER - COMPULSORY

CODE TITLE A P L C ECTS
ATA101 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I 2 0 0 2 2
ATP101 KEYBOARD USAGE I 1 2 0 2 4
ATP103 ANAYASA HUKUKU 3 0 0 3 6
ATP105 INTRODUCTION TO LAW 3 0 0 3 5
ATP107 MEDENİ HUKUK 3 0 0 3 6
BIL101 INFORMATION TECHNOLOGIES 0 2 0 1 2
TRD101 TURKISH LANGUAGE I 2 0 0 2 2
YDL101 FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit

2 . SEMESTER - COMPULSORY

CODE TITLE A P L C ECTS
ATA102 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II 2 0 0 2 2
ATP102 KEYBOARD USAGE II 1 2 0 2 4
ATP104 BORÇLAR HUKUKU 3 0 0 3 7
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 3 0 0 3 6
ATP110 MEDENİ USUL HUKUKU 3 0 0 3 6
TRD102 TURKISH LANGUAGE II 2 0 0 2 2
YDL102 FOREIGN LANGUAGE II (ENG.) 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit

3 . SEMESTER - COMPULSORY

CODE TITLE A P L C ECTS
- ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-31 2 0 0 2 5
ATP213 KLAVYE TEKNİKLERİ III 1 2 0 2 4
ATP215 TİCARET HUKUKU I 3 0 0 3 5
ATP217 CEZA HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP299 YAZ STAJI 0 0 0 0 1
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-31 2 0 0 2 5
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-32 2 0 0 2 5
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit

4 . SEMESTER - COMPULSORY

CODE TITLE A P L C ECTS
- ALAN DIŞI SEÇMELİ Y-41 2 0 0 2 5
ATP204 TİCARET HUKUKU II 3 0 0 3 6
ATP208 KLAVYE TEKNİKLERİ IV 1 2 0 2 4
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-41 2 0 0 2 5
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-42 2 0 0 2 5
- BÖLÜM SEÇMELİ Y-43 2 0 0 2 5
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit

3 . SEMESTER - ELECTIVE

CODE TITLE A P L C ECTS
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 2 0 0 2 5
ATP210 CEZA USUL HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP212 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP214 GENEL KAMU HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP216 DENİZ HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP221 VERGİ HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP223 SPOR HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP225 MİRAS HUKUKU 2 0 0 2 5
GEK101 GENEL EKONOMİ 3 0 0 3 5
GIR202 GİRİŞİMCİLİK 2 2 0 3 5
GIS101 INTRODUCTION TO BUSINESS 3 0 0 3 5
HTP111 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 0 0 3 5
HTP113 INTRODUCTION TO COMMUNICATION 3 0 0 3 6
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 0 2 5
MET101 MESLEK ETİĞİ 2 0 0 2 5
MYP204 FIRST AID 2 0 0 2 5
MYP212 QUALITY ASSUARANCE AND STANDARDS 3 0 0 3 5
SOP103 SOSYOLOJİ 3 0 0 3 6
SOP105 PSİKOLOJİ 3 0 0 3 6
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit

4 . SEMESTER - ELECTIVE

CODE TITLE A P L C ECTS
ATP207 ADLİ VE ELEKTRONİK YAZIŞMALAR 2 0 0 2 5
ATP210 CEZA USUL HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP212 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP214 GENEL KAMU HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP216 DENİZ HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP221 VERGİ HUKUKU 2 0 0 2 5
ATP223 SPOR HUKUKU 3 0 0 3 5
ATP225 MİRAS HUKUKU 2 0 0 2 5
GEK101 GENEL EKONOMİ 3 0 0 3 5
GIR202 GİRİŞİMCİLİK 2 2 0 3 5
GIS101 INTRODUCTION TO BUSINESS 3 0 0 3 5
HTP111 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 0 0 3 5
HTP113 INTRODUCTION TO COMMUNICATION 3 0 0 3 6
ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 0 2 5
MET101 MESLEK ETİĞİ 2 0 0 2 5
MYP204 FIRST AID 2 0 0 2 5
MYP212 QUALITY ASSUARANCE AND STANDARDS 3 0 0 3 5
SOP103 SOSYOLOJİ 3 0 0 3 6
SOP105 PSİKOLOJİ 3 0 0 3 6
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit