TR EN

Profile of the Programme(Qualification)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Described in terms of theoretical and factual knowledge.

1
Secondary-level qualification has been gained to date information in their respective fields based on textbooks, supplies, application tools and other resources supported by basic theoretical and practical knowledge to have.
2
Foreign Trade has basic knowledge in the field.

SKILLS

Described in terms of cognitive and practical skills.

1
Foreign Trade has acquired in the field of basic theoretical and practical knowledge in the same area at the same level or at the level of advanced training in an area to acquire the skills to use.
2
Foreign Trade has acquired basic knowledge about the area and using the skills, ability to interpret and evaluate data, identify problems, analyze the evidence-based solutions to develop.
3
Decisions, actions and behaviors related to the field of foreign trade is the ability to use the knowledge gained.
4
Analyze information on foreign trade area, has the ability to interpret and evaluate.

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

1
Foreign Trade area as the basic level to conduct an independent study.
2
Foreign Trade encountered in applications related to the field to solve complex and unpredictable problems to take responsibility as a team member.
3
Within the framework of a project under the responsibility of employees to conduct activities for development.

Learning to Learn

1
Foreign Trade gained in the field of basic knowledge and skills to critically evaluate, to determine and meet the learning needs.
2
An advanced education level education in the same field or the same level to direct a profession.
3
To gain an awareness of lifelong learning.

Communication & Social

1
Foreign Trade issues related to the field have the basic knowledge and skills at the level of ideas through written and verbal communication to transfer.
2
Foreign Trade issues related to the field of ideas and proposals for solutions to problems and with people who are experts to share.
3
A foreign language, at least in the general level of European Language Portfolio A2 monitor and using the information in the field of Foreign Trade to communicate with colleagues.
4
Foreign Trade areas as required by the European Computer Driving Licence Foundation least with computer software to use information and communication technologies.

Occupational and/or Vocational

1
Foreign Trade area related to the field of data collection, dissemination stages of implementation and results of the social, scientific, cultural and ethical values ​​have.
2
Social rights, social justice, quality and cultural values, environmental protection, occupational health and safety issues have sufficient awareness.

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

1
Secondary-level qualification has been gained to date information in their respective fields based on textbooks, supplies, application tools and other resources supported by basic theoretical and practical knowledge to have.
2
Foreign Trade has basic knowledge in the field.
3
Foreign Trade has acquired in the field of basic theoretical and practical knowledge in the same area at the same level or at the level of advanced training in an area to acquire the skills to use.
4
Foreign Trade has acquired basic knowledge about the area and using the skills, ability to interpret and evaluate data, identify problems, analyze the evidence-based solutions to develop.
5
Decisions, actions and behaviors related to the field of foreign trade is the ability to use the knowledge gained.
6
Analyze information on foreign trade area, has the ability to interpret and evaluate.
7
Foreign Trade area as the basic level to conduct an independent study.
8
Foreign Trade encountered in applications related to the field to solve complex and unpredictable problems to take responsibility as a team member.
9
Within the framework of a project under the responsibility of employees to conduct activities for development.
10
Foreign Trade gained in the field of basic knowledge and skills to critically evaluate, to determine and meet the learning needs.
11
An advanced education level education in the same field or the same level to direct a profession.
12
To gain an awareness of lifelong learning.
13
Foreign Trade issues related to the field have the basic knowledge and skills at the level of ideas through written and verbal communication to transfer.
14
Foreign Trade issues related to the field of ideas and proposals for solutions to problems and with people who are experts to share.
15
A foreign language, at least in the general level of European Language Portfolio A2 monitor and using the information in the field of Foreign Trade to communicate with colleagues.
16
Foreign Trade areas as required by the European Computer Driving Licence Foundation least with computer software to use information and communication technologies.
17
Foreign Trade area related to the field of data collection, dissemination stages of implementation and results of the social, scientific, cultural and ethical values ​​have.
18
Social rights, social justice, quality and cultural values, environmental protection, occupational health and safety issues have sufficient awareness.

KNOWLEDGE

Theoretical, Factual

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

SKILLS

Cognitive, Practical

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS

Autonomy & Responsibility

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Learning to Learn

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

Communication & Social

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Occupational and/or Vocational

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.