TR EN

OPTİMİZASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY416 OPTİMİZASYON 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, optimizasyonun temel kavramları, optimizasyon türleri ve optimizasyon problem çözümü adımları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, optimizasyonun temel kavramları, optimizasyon türleri, optimizasyon problem çözüm adımları konularını kapsamaktadır.