TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Kabul Koşulları

 

1. Türk Öğrenciler

ÖN LİSANS VE LİSANS

 Merkezi Yerleştirme

Öğrencilerin, önlisans ve lisans programlarına yerleştirilmeleri, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği yönetmelikler çerçevesinde ve merkezi sınav sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Orta öğrenim kurumlarından mezun olan öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanlara göre öğrenim görmek istedikleri programlara yerleştirilirler.

ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)  sonucunda Gelişim Meslek Yüksekokulu’ nun ya da Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,  Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

 

 Ek Kontenjan

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonrasında, yüksek öğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara, (AÖF'nin kontenjansız  programları dışında) ÖSYM tarafından herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olan adaylardan okulumuza başvurmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihlerde yapacakları tercihlerde Gelişim Üniversitesi’ ne yer vermeleri gerekmektedir. ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.

 

  Yatay Geçiş

İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu’na yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Diğer Meslek Yüksekokullarından okulumuza yapılacak yatay geçiş ve kabul işlemleri “Meslek Yüksekokul Kurulu” kararı ile yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

 

LİSANSÜSTÜ

Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların, en az 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programından mezun olmaları ya da başvurdukları dönem  itibariyle mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir. 

 

Tezli yüksek lisans programları için adayların, ALES sınavında (geçerlilik süresi 3 yıldır)  herhangi bir alanda (SÖZ. EA. SAY) en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den  eşdeğer puanını alması gereklidir.Adayların ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve sınav/mülakat sonuçları Enstitü tarafından değerlendirilerek, yapılan sıralama ve kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilir.

 

Başvuru Evrakları

  • o   Lisans mezun diploması ve mezuniyet durum belgesi. (Fotokopi olabilir)
  • o   ALES Belgesi (Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans için aranmaz),
  • o   Nüfus cüzdan fotokopisi
  • o   1 adet fotoğraf
  • o   Askerlik durum belgesi