TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Öğrenci İşyükü ve AKTS

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin hedeflenen öğrenme yetilerine ulaşabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. İlk olarak Hayat Boyu Öğrenme Programları ve öğrenci hareketliliği kapsamında kredi transferi amacıyla kurulmuş olan AKTS, bugün Bologna kararlarının başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri öğrenim dönemlerinin tanınmasını kolaylaştırmakta ve öğrenci hareketliliğinin nitelik ve niceliğinde artış sağlamaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde verilen derslerin hem AKTS kredisi hem de yerel kredisi mevcuttur. AKTS kredileri; ders saatleri, ara sınavlar, final sınavları, projeler ve diğer ödevler, laboratuvar çalışmalar, semineler ve öğrencinin iş yükünü oluşturan diğer öğrenme faaliyetleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. AKTS kredileri belirlenirken, Avrupa Komisyonu’nun yayınlamış olduğu AKTS Kullanım Kılavuzu’ndaki standartlara uygunluk gözetilmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde bir akademik yıl, iki dönemden oluşmaktadır. Dönem başı 30 AKTS olmak üzere bir akademik yıl içinde toplam 60 AKTS kredisine (1530 saatlik) karşılık gelen ders yükü temel alınır.1 AKTS kredisi 25,5 saat karşılığındaki iş yüküne denk gelmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, öğrencilerin öğrenme yeterliliklerini kazanması için  hedeflenen iş yükü çerçevesinde belirlenen toplam AKTS kredileri şu şekildedir;

 

  •      Ön Lisans Programları-120 AKTS
  •      Lisans Programları-240 AKTS
  •      Tezsiz Yüksek Lisans Programları-90 AKTS
  •      Tezli Yüksek Lisans Programları-120 AKTS
  •      Doktora Programları- 240 AKTS