TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Staj ve İş Olanakları

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, eğitim hayatları boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirmek, iş ve takım çalışması deneyimi kazanmak ve kurum ve firmaların işleyiş ve faaliyetlerini öğrenmek amaçlarıyla staj yapmaktadırlar. Staj uygulamalarının süreleri ve zorunluluğu fakülte ve bölümlere göre farklılık göstermektedir.
 

Öğrenciler, staj uygulamalarının sonunda fakülte ve bölümün belirlemiş olduğu kurallara uygun staj raporunu hazırlamak ve belirtilen tarihler içinde teslim etmekle yükümlüdür.
 

Erasmus Staj Hareketliliği
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin, Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinde yer alan kurumların bünyesinde iş yeri uygulamasına katılmalarına dayalı olan Erasmus Staj Hareketliliği’nden de faydalanabilmektedir. Öğrenciler, özel veya kamuya ait kuruluş ve işletmeler ile eğitim ve araştırma merkezlerinde Erasmus staj faaliyetine katılabilirler. Staj yapılacak kurumun tespit edilmesi ve kabul alınması, öğrencinin sorumluluğundadır. Staj öğrencileri, davet aldıkları kurumdan kabul mektubu almalıdır.
 

Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, ilan edilen tarihler içinde Dış İlişkiler Ofisi’ne başvuru yapmaları, dil yeterliliklerini sunmaları ve başvuru yapan adaylar arasından staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir. Erasmus staj hareketliliğinin süresi 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Staj öğrencileri, yurt dışında kaldıkları süre için karşılıksız hibe almaktadırlar.


İstanbul Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi ayrıca yurtdışından gelecek olan staj öğrencilerini de kabul etmektedir. İş yükü ile orantılı olarak senede 1 veya 2 öğrencinin Erasmus stajyeri olarak kabul edildiği Dış İlişkiler Ofisi; öğrencilerin yurtdışı deneyimi edinmeleri, ofis ve büro yönetimi ve yazışmalarının tecrübe edilmesi, yurtdışı eğitim ve staj programları hakkında yakından bilgi sahibi olunması açısından öğrenciler için faydalı olmaktadır.


İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü


İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü, öğrencilere gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık desteği sağlayarak üniversitemizin hedefleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin mesleki yatkınlıklarının belirlenmesi amacıyla kariyer testlerinin uygulanması, yurt dışı eğitim ve iş konularında öğrenci ve mezunlara danışmanlık yapılması, mezun öğrencilerimiz ile firma ve kurumlar arasında diyalog sağlanması, Kariyer Günleri ve iş dünyasını tanımaya yönelik konferanslar, geçiş sınavları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri birimin faaliyetleri arasında bulunmaktadır.