TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Burs Olanakları ve Ücretlendirme

BURSLU

ÖSYM’nin yerleştirdiği öğrenciler için sağlanan bu burs karşılıksızdır ve normal eğitim- öğretim süresince kesilmez. Barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konuların dışında eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Normal eğitim süresinin aşılması halinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

%50 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim - öğretim süresince kesilmez. Barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konuların dışında eğitim ücretini kapsamaktadır. Normal eğitim süresinin aşılması halinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

 % 25 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim - öğretim süresince kesilmez. Barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konuların dışında eğitim ücretini kapsamaktadır. Normal eğitim süresinin aşılması halinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

TERCİH BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni tercih listesinde ilk 5 sıralamada tercih eden ve ÖSYM tarafından ilk 5'te tercih ettikleri bölümlerden birine yerleştirilen öğrencilere ÖSYM bursuna ek olarak verilecek olan tercih burslarına erişmek için linke tıklayınız.(Bazı bölümlerde "Tercih Bursu" verilmemektedir.)(Özel Yetenek Sınavı ile öğrencileri alan programlara "Tercih Bursu" verilmemektedir.)

(Öğrencilerin belirlenen tercih bursundan yararlanabilmesi için 2023 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı ile merkezi yerleştirmede İstanbul Gelişim Üniversitesini ilk 5 sıra içinde tercih etmesi ve ÖSYM tarafından yerleştirilmesi gerekmektedir.)

KURUMSAL BURSLAR

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarda okuyan öğrencilere, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları takdirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için üniversitemiz ile bağlantıya geçilmelidir.

KAMPÜSTE TERCİH İNDİRİMİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih tanıtım günlerinde Gelişim Tower J Blok Kampüsünü ziyaret eden, uzmanlarımızdan tercih desteği alan öğrencilere QR Kodu okutularak verilen indirimdir. %5 oranında indirimden faydalanmak için kampüsü ziyaret edebilirsiniz. (İstanbul Gelişim Üniversitesinin katılmış olduğu fuar alanlarında da aynı sistem uygulanmaktadır.)

KARDEŞ BURSU

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi hâlinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. (Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ile eğitim düzeyi fark etmeksizin tam burslu öğrenciler bu indirimden yararlanamazlar.)

COME TO GELİŞİM BURSU

Come to Gelişim nedir?

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Come to Gelişim; yeteneği, deneyimi, fikri ya da projesiyle başarılara imza atmak isteyen öğrencilere ek burs imkânları sunan üniversite kabul programıdır. Come to Gelişim üniversiteye hazırlanan aday öğrencilere kendi başarı kriterlerini oluşturma fırsatı sunar ve geliştirmeye açık oldukları alanları değerlendirmeleri için “özel burs” tanımlar.

Aday öğrenci kendisini farklı kılan özelliklerini ve yeteneklerini ayrıntılı yazdığı motivasyon mektubuyla Come to Gelişim’e başvurur. Komisyon tarafından değerlendirilen başvurular yine komisyonun belirlediği oranda; ÖSYM bursuna ek olarak burs kazanır. Detaylar https://cometogelisim.com/ sayfasından takip edilmelidir.

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU

YKS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;

Derece bursu:

* İlk 10’a girenlere 2.500TL
* İlk 100’e girenlere 2.000TL
* İlk 500’e girenlere 1.500TL
*İlk 1000’e girenlere1.000 TL aylık verilir.
  • Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz.
  • “Derece bursu” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır.
  • Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.
BAŞARI BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencileri başarı bursu ile ödüllendirmektedir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanmaktadır.

AR-GE TEŞVİK BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize, Ar-Ge teşvik bursu verilmektedir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkanı sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup, diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
  • Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır.
  • Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır.
  • Burslar karşılıksız olup normal eğitim –öğretim süresince kesilmez. Ancak normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması halinde disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.
  • %100 ÖSYM bursu kazanan öğrenciler burslardan yararlanamaz. 

HANGİ BURSLAR BİRLEŞTİRİLEMEZ? (2023 yılı için geçerlidir.)

Come To Gelişim Bursu hiçbir burs ile birleştirilemez. 
Kurumsal Burs, Kampüste Tercih İndirimi ile birleştirilemez.