TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

Burs Olanakları ve Ücretlendirme

BURSLAR 

%100 Burs (Tam Burs):

Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%75Burs: 
ÖSYM tarafından %75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %75 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%50 Burs:
ÖSYM tarafından %50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%25 Burs:
ÖSYM tarafından %25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

Tercih Bursu:
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ücretli kontenjanlarını ilk 5 tercihten herhangi birinde yazıp kazanan öğrenciler, %30 tercih bursu imkanından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

Başarı Bursu:
İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi başarı bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkanı sağlanmaktadır. 
 
Kardeş Bursu:
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Mütevelli Heyeti Bursu:
ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere derece bursu olarak;
*İlk 10’a girenlere 2.500TL
*İlk 100’e girenlere 2.000TL
*İlk 500’e girenlere 1.500tl
* İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.
Bu burs Dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “Derece Bursu” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç;  kesintisiz, önlisans  programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

Kurumsal Burslar: 
Eğitim Öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları taktirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır.

Ar-Ge Teşvik Bursu:
İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ar-ge teşvik bursu verilmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu: 
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan öğrenciler %100 burslu okumaktadır.
 
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.