TR EN

KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY441 KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Kültür mirası yönetimi kavramının gelişimini, dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili mevzuatın gelişimini öğrenmektir. Dünyada bu konudaki çağdaş uygulama örnekleri irdelenecektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Kültür Mirası Yönetimi ile ilgili kavramlar, mevzuat, ilgili kurumlar, çağdaş yaklaşımlar, dünyadan ve Türkiye’den uygulama örnekleridir.