TR EN

TARİHSEL ÇEVRE KORUMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY347 TARİHSEL ÇEVRE KORUMA 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; tarihi çevre koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, korunması gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, tarihi çevre koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması ve bu çerçevenin geçirdiği evrimin incelenmesi ve öğrencilerde tarihi çevre koruma bilinci geliştirmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Dünyadan ve Türkiye'den örneklerle tarihi çevre koruma kavramı ve boyutları. Tarihi çevre koruma sorunlarının yasal çerçevesi ve bu çerçevenin geçirdiği evrimin incelenmesidir.