TR EN

İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT339 İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin çocuk hakları hakkında bilgilenmesi ve çocuğun haklarını korumaya yönelik mesleki beceri edinmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında hak kavramı, çocuk kavramının tarihsel gelişimi, çocuk haklarının tarihsel gelişimi, çocuk haklarının uygulamadaki yeri ve sosyal hizmet uzmanının çocuk haklarının uygulanmasındaki görev ve sorumlulukları gibi konular öğrencilere aktarılacaktır.