TR EN

ENDÜSTRİDE ELEKTRİKSEL TEHLİKELER VE İŞ GÜVENLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF558 ENDÜSTRİDE ELEKTRİKSEL TEHLİKELER VE İŞ GÜVENLİĞİ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NURİ KURUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HAKAN AKÇA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Çalışma hayatında elektriksel kaynaklı tehlikelerin çeşitleri ve etkilerini öğrenmek, gerekli tedbirleri almak, elektrik bulunan iş yerlerinde elektriksel kazaların canlılar üzerindeki etkileri, elektriksel kazalarda ilk yardım ve alınacak önlemleri öğretmek, gerilimin büyüklüğü ve çeşidine göre çalışma hayatında işletme prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak, koruyucuların kullanış yer ve şekillerinin öğrenmek, ilgili yönetmelik kurallarını öğrenmek
İçerik: Elektrik ve elektriksel tehlikeler ile ilgili tanımlar, elektrik akımının, elektrik alanının ve manyetik alanın canlılar üzerine etkileri, doğrudan elektrik çarpmasına karşı koruma, yalıtma, ayırma, topraklama kuralları, dolaylı elektriksel tehlikeler, dokunma ve adım gerilimleri, alçak gerilimle çalışmada elektriksel tehlikeler ve korunma, yüksek gerilimde elektriksel tehlikeler ve korunma, elektriksel iş güvenliği mahfuz malzemeleri, aydınlatmada iş güvenliği riskleri

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşyerlerinde elektriksel tehlikelerin ve bunların etkilerinin farkında olmak, riskleri analiz edebilmek, tehlikeleri önceden öngörerek tedbir almak, elektriksel koruyucu ekipman ve donanımların kullanılış yer ve yöntemlerini bilmek.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Yok Elektrik ve elektriksel tehlikeler ile ilgili tanımlar: Elektriğin oluşma şekilleri, (sürtünme ile elektriklenme, piro elektrik, piezo elektrik, ışık etkisi ile elektrik, kimyasal yolla elektrik, endüksiyon yoluyla elektrik), istenmiyen elektrik üretimleri, yarattığı tehlikeler, (statik elektriğin ortaya çıkışı, sebepleri, sonuçları, yarattığı tehlikeler ve endüstride alınacak tedbirler) Ders anlatımı örneklendirerek
2 Yok Elektrikle ilgili genel tanımlar: akım ve çeşitleri (doğru akım (d.a.), alternatif akım, ( a.a.)) , gerilim, potansiyel, elektrik yükü, direnç, güç, enerj, vb Ders anlatımı örneklendirerek
3 Yok Elektrik devreleri: Tanımlar, elektrik devresi, basit devrelerin çözümleri, 1 ve 3 fazlı sistemin tanıtılması, açık devre ve kısa devrelerin meydana gelişi, türleri, yarattığı elektriksel tehlikeler Ders anlatımı örneklendirerek
4 Yok Elektrik Tesislerinde İletken kesitlerinin Seçimi ve yaratabileceği tehlikeler: 5 temel ilkenin tanıtımı (mekanik, gerilim düşümü, enerji kaybı, ekonomik ve ısınma), iletken arızaları ve yarattığı tehlikeler Ders anlatımı örneklendirerek
5 Yok Elektrik Alanı ve manyetik alanla ilgili temel kavramlar: Elektrik alanının tanımı, ortaya çıkan tehlikeler delinme, atlama, ark, kıvılcım etkileri, yalıtkanların zorlanması, manyetik alanın tanımı, ortaya çıkan tehlikeler, ortaya çıkan termik ve dinamik kuvvetler Ders anlatımı örneklendirerek
6 Yok Elektrik akımının, elektrik alanının ve manyetik alanın canlılar üzerine etkileri: Ventriküler fibrilasyon, dokuların rezistif olarak ısınması, yanıklar, kanın elektroliz olması, alınacak tedbirler, elektrik ve manyetik alanın zararları, ulusal ve uluslararası limit değerlerin incelenmesi Ders anlatımı örneklendirerek
7 Yok Topraklama Tesisleri: Topraklama ile ilgili kavramlar (toprak, topraklama, topraklama elektrotları, topraklama iletkenleri, eş potansiyel kuşaklama, topraklama tesislerinin esasları) Ders anlatımı örneklendirerek
8 - ARA SINAV -
9 Yok Elektrik Tesislerinde Gerilim Dalgalanmaları ve Tehlikeleri: Gerilim dalgalanmalarının ışık kaynaklarına, elektrik makinalarına, ısıtıcılara, elektrik koruma devrelerine olan olumsuz etkileri, Ders anlatımı örneklendirerek
10 Yok Arasınav vb. sınav sorularının çözülmesi ile ilgili uygulama yapılması- Alçak gerilimle çalışmada elektriksel tehlikeler ve tedbirler: alçak gerilimin tanımı, alçak gerilimde elektriksel tehlikeler ve korunma, SELV ve PELV devreleri, Ders anlatımı örneklendirerek
11 Yok Endüstride Aydınlatma ve Tehlikeleri ve ilgili mevzuat uygulamaları: Aydınlatma ile ilgili kavramlar, aydınlık düzeyleri, Işık Kaynakları, Armatürler, Aşırı Aydınlatma, kamaşma, Yetersiz aydınlatma, aydınlatma İle İlgili Kurallar, acil aydınlatma Ders anlatımı örneklendirerek
12 Yok Aşırı gerilimler, etkileri ve aşırı gerilimlere karşı koruma: Aşırı Gerilimlerin tanımı, iç ve dış aşırı gerilimlerin ortaya çıkış etkileri ve meydana getirdiği tehlikeler Ders anlatımı örneklendirerek
13 Yok Doğrudan ve dolaylı elektrik çarpmasına karşı koruma: Yalıtma, ayırma, takviyeli yalıtım, çift yalıtım, izolasyon transformatörleri, adım gerilimi, dokunma gerilimi ve alınacak tedbirler Ders anlatımı örneklendirerek
14 Yok Elektriksel iş güvenliği koruyucu malzemeleri ve donanımları: Yalıtkan koruyucu malzemelerin (örn. Yalıtkan paspas, tabure, ıstaka, hat tüfeği, eldivenler, ayakkabılar vb.) özellikleri, kullanım yerleri ve yöntemleri, yönergeler. Ders anlatımı örneklendirerek
15 Yok Özel işletme yerlerinde elektriksel tehlikeler: Parlayıcı patlayıcı ortamlarda, nemli yerlerde, süs ve yüzme havuzları, mobilyalarda bulunan elektrik tesislerinde tehlikeler Ders anlatımı örneklendirerek
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1. IEC 60364 serisi Uluslararası Standardlar,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi, o sistemin bileşenlerini, o sistemin sürecini analiz eder ve sistemi gerçekçi kısıtlar ve amaçlar doğrultusunda inceleyerek tasarlar
4
2
İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme becerisi kazanır.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında karşılaşılabilecek problemleri belirler ve bu amaçla problem çözümünde kullanılacak uygun metodu seçme uygulama becerisi kazanır.
3
2
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları için gerekli olan, teknik araçları seçer ve kullanır,bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
4
3
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki problemlerin incelenmesi için, deney tasarlar,deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir ekip içerisinde etkin biçimde çalışabilme becerisi gösterir
3
2
Bireysel olarak,etkin çalışır,sorumluluk alır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Belirlenmiş bir problem için gerekli bilgilere ulaşır ve bu amaçla kaynak araştırması yapar
4
2
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki,tüm gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kendini yenileme becerisine sahiptir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır ve en az bir yabancı dil konuşur
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
3
2
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibidir ve problemlerin çözümlerinde,yenilikçi yaklaşımın öneminin farkında olarak çözüme gider.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 13 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 13 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0