TR EN

SOSYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP103 SOSYOLOJİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÜRCAN KURT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. HURİYE ESRA KARATÜRK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Derste, öğrencilerin sosyolojik bakış açısı edinerek, temel sosyolojik kavramları hatırlaması ve açıklaması, sosyolojik olguları değişim süreci içinde hem kurum olarak hem de etkileşim ağı olarak ayırd edebilmesi ve bunun yanında küresel dünyadaki anlam, örüntü ve süreçleri sosyolojik bilgiyi kullanarak yorumlaması, sosyolojik bilginin üretilmesinde yöntem ve araştırmanın işlevini açıklaması amaçlanmaktadır.
İçerik: Sosyoloji dersi Sosyolojinin Temel Kavramlari, Toplum Tarihi, Küreselleşme ve değişen dünya, Sosyolojide Kuramsal Düşünme, Toplumsallaşma, Yaşam Akışı ve Yaşlanma, Aile ve Mahrem İlişkiler, Sapkınlık ve Suç, Cinsellik ve toplumsal cinsiyet, Modern Toplumda din, Eğitim sosyolojisi, Medya sosyolojisi, Beden sosyolojisi konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi ve bilimin temel ilkelerini kavrar, sosyolojinin perspektifini ve benzeri bilimlerle ilişkilerini analiz eder.
Sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimini açıklar.
Modern ve geleneksel sosyolojik kuramların özelliklerini analiz eder.
Bireyler, gruplar ve toplum içindeki karşılıklı ilişkileri kritik eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatürün okunması Temel Kavramlar Anlatım / Tartışma
2 Literatürün okunması Toplum Tarihi Anlatım / Tartışma
3 Literatürün okunması Küreselleşme ve değişen dünya Anlatım / Tartışma
4 Literatürün okunması Sosyolojide Kuramsal Düşünme 1 Anlatım / Tartışma
5 Literatürün okunması Sosyolojide Kuramsal Düşünme 2 Anlatım / Tartışma
6 Literatürün okunması Toplumsallaşma, Yaşam Akışı ve Yaşlanma Anlatım / Tartışma
7 Literatürün okunması Aile ve Mahrem İlişkiler Anlatım / Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatürün okunması Sapkınlık ve Suç Anlatım / Tartışma
10 Literatürün okunması Cinsellik ve toplumsal cinsiyet Anlatım / Tartışma
11 Literatürün okunması Modern Toplumda din Anlatım / Tartışma
12 Literatürün okunması Eğitim sosyolojisi Anlatım / Tartışma
13 Literatürün okunması Medya sosyolojisi Anlatım / Tartışma
14 Literatürün okunması Beden sosyolojisi Anlatım / Tartışma
15 Literatürün okunması Genel değerlendirme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ringer, F. (2003). Weber'in Metodolojisi Kültür ve Toplum Bilimlerinin Birleşimi. (M. Küçük, Trans.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Durkheim, E. (1994). Sosyolojik Metodun Kuralları (2nd ed.). (E. Aytekin, Trans.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi. (1st ed.) İstanbul: Heretik Yayınları
Dellaloğlu, B. (2007). Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum.(4th ed.). Say Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
5
2
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
3
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
5
4
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
5
2
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
5
3
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
3
4
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
3
2
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
3
3
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
3
2
Her türlü grafik tasarım ürününü tasarlar.
3
3
Tasarımın baskı öncesi ve baskı sonrası aşamalarını tanır.
3
4
Fotoğraf, web tasarımı, animasyon alanlarında üretim yapar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım ürünü oluşturmada ,fikir, taslak, konsept yaratma, uygulama ve baskıya hazırlama süreçlerini bağımsız olarak hazırlar.
3
2
Reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, şirketlerin reklam departmanlarında; reklam kampanya konseptleri ve tasarım ürünleri oluşturur.
3
3
Tasarımlarını, projelerini sunabilme ve sergileyebilme becerisine sahiptir.
3
4
Yenilenen iletişim ve tasarım bakış açılarını, güncel bilgisayar programlarını takip eder.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Grafik tasarım alanında edindiği ileri düzey bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5
3
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5
4
Tasarımlarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Her türlü grafik tasarım ürününü, tasarım kriterleri doğrultusunda tasarlar.
3
2
Mesleki bilgisayar programlarını profesyonel, etkin ve hızlı bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
3
3
Konsept hazırlayıp; profesyonel fotoğraf çeker, web sitesi ve animasyon tasarlar.
4
4
Reklam ajansları ve tasarım stüdyoları gibi çalısma alanlarına ilişkin, mesleki sorumluluk, etik değerlerine uygun hareket edebilme yeterliliğine sahiptir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Okuma 4 3 12
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 10 10
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 8 8
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 1 4 4
TOPLAM 51 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0