TR EN

TÜRK HAT SANATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY343 TÜRK HAT SANATI 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; tarihi mimari yapılarda dekorasyon unsuru olarak karşımıza çıkan çeşitli dönemlerde farklılık göstermiş kitabelerinde kullanılan yazı karakterlerini öğrenmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; hat sanatının tarihsel gelişimi, klasik çalışmalar ve hat sanatındaki yazı çeşitleriyle taklit ve özgün tasarımlardır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hat sanatı konusunda bilgi sahibi olur.
Çini mürekkebiyle kâğıt üzerine Nesih yazısı uygular
Hat yazı çeşitlerini öğrenir.
Yazılmış hat örneklerinin mimari yapılarda uygulanması tekniğini kullanır.
Padişah tuğraları ve özelliklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması Sözlü Anlatım
2 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türk Alfabesinde kullanılan yazı çeşitleri Sözlü Anlatım
3 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazısı yazımında kullanılan malzemelerin özellikleri ve tanımı. Sözlü Anlatım
4 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazı çeşitlerinin öğretilmesi. Aklâm-ı Sitte ve diğerleri Sözlü Anlatım
5 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Padişah tuğraları ve özelliklerinin anlatımı. Sözlü Anlatım
6 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Hat yazımında kullanılmış mürekkeplerin yapılış formüllerinin öğretilmesi Sözlü Anlatım ve uygulama
7 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Nesih–Sülüs ve Ta’lik yazı tarzının basite indirgenerek aralarında ki farkların öğretilmesi. Sözlü Anlatım ve uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Yazılmış Hat örneklerinin mimari yapılarda uygulanması tekniğinin öğretilmesi. Sözlü Anlatım ve uygulama
10 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Nesih Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
11 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Sülüs Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
12 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Çini Mürekkebiyle kâğıt üzerine Ta’lik Yazısı uygulaması yapılması Sözlü Anlatım ve uygulama
13 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Murakka nedir ve nasıl yapılır? Sözlü Anlatım ve uygulama
14 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Murakka nedir ve nasıl yapılır? Sözlü Anlatım ve uygulama
15 Geçmiş konulara ilişkin soru hazırlanması Genel Tekrar Sözlü Anlatım ve uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Derman, M.U. (2009). Türk Hat Sanatının Şaheserleri. Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Acar, Ş. (1999). Turkish Calligpahy. Ankara: Antik A. Ş.
Edgü, F. (1987). Türk Hat Sanatı: Karalamalar/Meşkler. İstanbul: Ada Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 4 28
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0