TR EN

KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY309 KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin hava ve kara nakliye kuralları ve uygulamaları hakkında genel bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, hava ve kara nakliyesi hakkında genel bilgiler, kargo taşımacılığı ile ilgili terimler, hava ve kara kargo taşımacılığının uygulamaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hava ve kara nakliyesi hakkında genel bilgileri tanımlar.
Hava ve kara kargo taşımacılığının tarihsel gelişimini yorumlar
Hava ve kargo taşımacılığı ile ilgili terimleri açıklar.
Hava ve kargo taşımacılığı uygulamalarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Organizasyon, Değişime Uyum Sağlayan Organizasyon, Organizasyon Yapısını Oluşturan Unsurların Belirlenmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Havayolu Yük ve Kargo Taşımacılığı, Havayoluyla Taşınacak Kargolar (Genel Kargolar ve Özel Kargolar). Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Denizyolu Yük ve Kargo Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı Türleri, Deniz Taşımacılığında Ana Yük Türleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Deniz Taşımacılığında Ana Gemi Türleri, Özel Yük Gemileri. Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma Müşteri Siparişi, Taşıma Sözleşmesi, Taşıma Sorumluluğu, Taşıma Organizasyonu. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Taşıma Organizasyonu, Eşyanın Teslim Alınması, Yükleme Organizasyonu, Taşıma Ekipmanları, Yükleme ile İlgili Kontroller ve Bildirimler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Karayolu Yük ve Kargo Taşımacılığı, Kara Yolu Taşımacılık Sistemi, Kara Yolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler, Ro-Ro Gemileriyle Yapılan Taşımacılık. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığında Lojistik Firma, Kara Yolu Eşya Taşımacılığının Yasal Çerçevesi, Taşıma işleri işletmecileri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Kara Yolu Taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapılar ve benzerleri, Kara Yolu Eşya Taşımacılığında Yetki Belgesi, Taşımaların Düzenlenmesi, Kota ve Geçiş Ücretleri, CMR Anlaşması, Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığının Bileşenleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Yük Konsolidasyonu, Dekonsolidasyon, Teslim Yerlerine Göre Yükler, Lojistik Firma ve Yük Temini, Lojistik Firma ve Teklif Türleri, Yükleme ve Sevkiyat, Yüklemede Sembol ve İşaretler. Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Genel Olarak Demir Yolu Taşımacılığı, Demir Yolu Bağlantılı Transit Taşıma Kombinasyonları, Demir Yolu Terimleri ve Bilgileri, Vagon Çeşitleri ve Genel Özellikleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Demir yolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler, Gönderici Olarak Lojistik Firmaların Görev ve Sorumlulukları, Taşıyıcı Olarak Lojistik Firma, Alıcı Olarak Lojistik Firma, Vagon Tahsisi, Vagonların Yüklenmesi, Revizörlük. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Özel Taşımalar, Blok ve Münferit Vagon Talebi, Yük ile İlgili Bilgiler, Demir yolunda Konteyner Sevkiyatı, Konteyner Tren Taşımacılığı, Vagon Siparişi, Vagonların Mühürlenmesi, Vagonların Etiketlenmesi, Vagonlara Muşamba (Branda) Örtülmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dikmenli, O. (2015). Kargo Taşımacılığı İşletmelerinin Organizasyon Yapıları. İstanbul: Beta Yayınları
Ulaştırma Hizmetleri, Demir Yolu Taşımacılığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beta Yayınevi, 2016.
Ulaştırma Hizmetleri, Denizyolu Taşımacılığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları .
Ulaştırma Hizmetleri, Hava Yolu Taşımacılığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Ulaştırma Hizmetleri Alanı, Kara Yolu Taşımacılığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 2 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 2 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0