TR EN

RESTORASYON MALZEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY342 RESTORASYON MALZEMELERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, Tarihi yapılar ve arkeolojik alanlarda bulunan yapı ve mimari elemanların malzemelerini ve müdahale edeceği restorasyon malzemesini öğrenmek, uygulamaktır.
İçerik: Bu dersin amacı, Koruma ve onarımda kullanılan malzeme türleri, malzeme niteliklerine göre restorasyon ve konservasyon malzemesi seçimini içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma ve onarımda kullanılan temel alet ve aygıtları kullanım niteliklerine göre tanımlar.
Koruma ve onarımda kullanılan sarf malzemeleri türleri niteliklerine göre tanımlar
Koruma onarım çalışma alanı niteliklerine göre malzeme seçimini organize eder
Koruma onarım yapılacak malzeme niteliklerine göre malzeme seçimini organize eder.
Koruma onarım yapılacak malzeme niteliklerine göre malzeme seçimini organize eder
Tekli çalışmadan proje çalışmasına değin etkin biçimde malzeme organizasyonu sağlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Kültür varlıklarının koruma ve onarımında kullanılan başlıca malzemeler malzemelerin sınıflandırılması ve genel kullanım alanları Anlatım, Soru Cevap Tartışma
3 Kitap okuma Porozite, su emme, geçirimlik, yoğunluk Anlatım, Soru Cevap Tartışma
4 Kitap okuma Metal Yapı malzemeleri Anlatım, Soru Cevap Tartışma
5 Kitap okuma Pişmiş toprak yapı malzemeleri, kil esaslı malzemeler, ham maddeleri, yapı esaslı seramikler, kerpiç yapılar Anlatım, Soru Cevap Tartışma
6 Kitap okuma Doğal taşlar, kayaçların morfolojisi, yapı malzemesi olarak taşların kullanımı Anlatım, Soru Cevap Tartışma
7 Kitap okuma Agregalar ve bağlayıcılar Anlatım, Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Camlar, cam ham maddeleri, camların üretimi ve yapı camları Anlatım, Soru Cevap Tartışma
10 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Ahşap malzemeler, bitümlü malzemeler, temel boya malzemeleri Anlatım, Soru Cevap Tartışma
11 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Polimerler ve yapısı, plastik teknolojisi Anlatım, Soru Cevap Tartışma
12 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Çalışma malzemelerinin organizasyonu, önemi ve gerekliliği koruma ve onarımda kullanılan başlıca aletler ve aygıtlar Anlatım, Soru Cevap Tartışma
13 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Müze ve laboratuvar kullanımı ve temel kriterler, çalışma malzemelerinin organizasyonu Anlatım, Soru Cevap Tartışma
14 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Müze, laboratuvar, alan, şantiye, kazı ve ören yerlerinde gerçekleştirilecek çalışma türlerine göre malzeme organizasyonu Anlatım, Soru Cevap Tartışma
15 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi. Anlatım, Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Toydemir N., Gürdal E. ve Tanacan, L. (2011). Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme. İstanbul: Literatür Ders Kitapları.
Akman, S. (1991). Yapı Malzemeleri. İstanbul: İTU Yayınları.
Callister, W. D ve Rethwisch, D. G. (2013). Material Science and Engineering: An Introduction. Versailles: Wiley.
Ashurst, J. ve Ashurst, N. (1988). Practical Building Conservation, London: Gower Technical Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 12 1 12
Seminer 12 1 12
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 84 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0