TR EN

ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY424 ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, endüstri arkeolojisi kavramının irdelenmesi, işlevini yitiren endüstriyel arkeolojik malzemenin yeniden işlevlendirme olanaklarının tartışılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, arkeolojik değer kazanmış endüstriyel yapılar, endüstri mirasını oluşturan değerler bunların örnekleri oluşturur. Buna ek olarak endüstri arkeolojisine yönelik örgütler, kurumlar ve çalışmalar dersin içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

"Endüstri mirası" kavramını açıklar.
Uluslararası düzeyde konunun gelişimini algılar.
Endüstriyel mekânların mimari özelliklerini kavrar.
Türkiye’de "endüstri arkeolojisi" ile ilgili koruma ve yeniden işlevlendirme sorunlarını tartışır.
Ulusal ve uluslararası örnekleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve diğer alanlarla ilişkisi Anlatma, Soru-Cevap
2 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Endüstri arkeolojisinin ulusal olarak değerlendirilmesi Anlatma, Soru-Cevap
3 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Endüstri arkeolojisine yönelik örgütler, kurumlar ve çalışmalar Anlatma, Soru-Cevap
4 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Endüstri arkeolojisinin örnekleri bağlamında verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi Anlatma, Soru-Cevap
5 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türkiye'de endüstri öncesi dönemde üretim teknolojisi ve mekânların mimari özellikleri Anlatma, Soru-Cevap
6 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türkiye'de endüstri arkeolojisinin sorunları Anlatma, Soru-Cevap
7 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türkiye'de endüstri arkeolojisinin sorunları ve çözüm önerileri Anlatma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Genel tekrar Anlatma, Soru-Cevap
10 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Yapıların korunma sorunları Anlatma, Soru-Cevap
11 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Yapıların korunma önerileri Anlatma, Soru-Cevap
12 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Yapıların korunma önerileri Anlatma, Soru-Cevap
13 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türkiye'den örnek çalışmaların değerlendirilmesi Anlatma, Soru-Cevap
14 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Türkiye'den örnek çalışmaların değerlendirilmesi Anlatma, Soru-Cevap
15 Ders kaynaklarından ilgili bölümün okunması. Genel Tekrar Anlatma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karatosun M. B. (2008). "Industrial Heritage in Turkey and the Role of Various Institutions in Their Conservation", Industrial Heritage, 106-109, 291-293. Prague/Czech Republic: Czech Tecnical University.
Karatosun M. (2010). "XIX. Yüzyılda Kuşadası Limanının Ticari Örgütlenmedeki Rolü ve Kıyı Ölçeğindeki Temsili Yapıları" Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu-II, Kuşadası, 197-207.
Erder, C. (2010). Tarhi Çevre Algısı. Ankara: YEM Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0