TR EN

Aim and Objectives

Aim of the Program

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının amacı güvenlik, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve küresel sorunlar ve bunların güvenlik olgusuyla ilişkisi hakkında derin bilgi ve görüş sahibi ve sınır ötesi bağların gün geçtikçe artması sonucunda doğan ve hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesinde doğan ihtiyacı karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Objectives of the Program

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının temel hedefi, uluslararası standartlar çerçevesinde yeterliliği kabul görmüş bir konuma gelmektir. Bilimsel yayın ve faaliyetler vasıtasıyla programın kalite ve görünürlüğünü artırmaktır. Güvenlik, siyaset ve diplomasiyi askeri, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla analiz edip stratejiler geliştirecek profesyoneller yetiştirmektir. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin önemine vakıf, gerek tek başına gerekse ekip çalışması içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alabilen mezunlar vermektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek onları hayata hazırlamaktır. Zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.