TR EN

General Information

Aim of the Program

Güvenlik çalışmaları yüksek lisans programının amacı güvenlik, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve küresel sorunlar ve bunların güvenlik olgusuyla ilişkisi hakkında derin bilgi ve görüş sahibi ve sınır ötesi bağların gün geçtikçe artması sonucunda doğan ve hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesinde doğan ihtiyacı karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Career Opportunities

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danışman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunlarımızın çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanları doğrultusunda doktora programlarına kaydolabilirler.

Programmes allowing Horizontal Transfer