TR EN

BUSINESS MANAGEMENT COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SMP209 BUSINESS MANAGEMENT 3 3 3 3

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

İşletme alanı ile ilgili temel kavramları tanımlamak
İşletme biliminin diğer bilim dalları ile arasındaki ilişkilerini, işletmelerin amaç ve sorumluluklarını, sınıflandırılmasını ve kuruluş işlemlerini temel düzeyde tanımlamak
Yönetim-Organizasyon, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ile ilgili terimleri tanımlamak