TR EN

BUSINESS MANAGEMENT COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SMP209 BUSINESS MANAGEMENT 3 3 3 3

Objectives and Contents

Objectives: Bu dersin amacı öğrencilere işletmeciliğin temel kavramları ile yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler ile ilgili temel bilgileri sağlamaktır.
Content: İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkileİ