TR EN

YAZ STAJI COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP211 YAZ STAJI 3 0 0 2

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

teorik almış olduğu bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirmek
ameliyathaneyi, çalışanları ve işleyişi yakından tanımak