TR EN

YAZ STAJI COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP211 YAZ STAJI 3 0 0 2

Objectives and Contents

Objectives: Öğrencilerin akademik ders programı dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik ,idari bilgi-tecrübe kazanmaları ve iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini tanımalarıdır.
Content: Öğrencilerin profesyonel Ameliyathane teknikerliği yaşamını tanıması, teorik almış olduğu bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi, ülkemizdeki sağlık kuruluşlarını tanıması, sağlık düzeyi hakkında fikir sahibi olmasını sağlamakla beraber öğrenciye uzmanlık alanı seçiminde yardımcı olmasına, problemler ve çözüm yaklaşımları konularında gözlem yapıp fikir sahibi olmasını sağlar.