TR EN

AMELİYATHANEDE ORGANİZASYON COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SMP217 AMELİYATHANEDE ORGANİZASYON 3 2 2 4

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Ameliyathanede yasal sorunları bilir.
Ameliyathanede ekip üyelerini ve görevlerini sıralar.
Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç gereçleri ve kullanım alanlarını açıklar.
Hasta güvenliği kavramının önemini tartışır.
Ameliyathanenin kontaminasyon kaynaklarını tanımlar