TR EN

INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BIL101 INFORMATION TECHNOLOGIES 1 2 1 2

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Bilgisayar donanımını açıklar. (Explaining) (3)
Yazılım programlarını kullanım amacına göre sınıflandırır. (Classifying) (2)
Yazılım ve donanım arasındaki ilişki ve organizasyonu açıklar. (Ekplaining) (3)
Fonksiyonel ve matematiksel işlemler yapabilen yazılımları sınıflandırır. (Classifying) (2)
Grafik çizim ve sunum yapar. (Apply) (3)
İnternet ve internet kullanımı hakkında fikirlerini açıklar. (Explaining) (3)