TR EN

INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BIL101 INFORMATION TECHNOLOGIES 1 2 1 2

Objectives and Contents

Objectives: Dersin amacı öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmek ile problem çözme ve analiz etme becerileri kazandırmaktadır.
Content: Temel MS Office paket programı, temel bilgisayar bilgi ve kavramları, bilgisayar donanım ve yazılımı, işletim sistemleri, sunum hazırlama konuları ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma işlemlerini kapsar.