TR EN

GENERAL LAW PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BASY201 GENERAL LAW 3 3 3 4

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ASSOCIATE DEGREE, TYY: + 5.Level, EQF-LLL: 5.Level, QF-EHEA: Short Cycle
Type of the Course : Elective
Mode of Delivery of the Course Unit Face to face
Coordinator of the Course Unit Lecturer ALİ KARAAĞAÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: The objective of this course is to introduce the basic concepts and institutions of law to the students and to enable them to learn about the contents of the concepts they confront in various parts of education. On the other hand, it is also aimed to prepare a meaningful basis for the courses in the following semesters.
Contents of the Course Unit: The contents of this course include; the characteristics of legal rules and the sources of knowledge for law, the differentiation of legal rules, contemporary legal systems, sanctions and types of sanctions, public law, private law, mixed law branches and subdivisions, responsibility and accountability, the legal infrastructure, such as the judicial organization and the function, legal organization and function.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Define the subject, method, and written and non-written sources of the law and auxiliary resources.
Underline the concepts of legal events, legal acts, legal transaction and their differences.
List the distinctions between legislative, executive and judicial powers and private and public law.
Categorize the branches of public and private law such as constitution, penal, administration, civil, debts, enforcement-bankruptcy law.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 - Introduction of Law, Its Importance Narration, question-response discussion method
2 Reading the related chapter Sources of Knowledge for Law, Legal Systems and Concept of Justice Narration, question-response discussion method
3 Reading the related chapter Types of Law, Sub Headings, Distinction between Public Law and Private Law Narration, question-response discussion method
4 Reading the related chapter Separation of Powers, Legislative Action and the Process of Preparation of Laws Narration, question-response discussion method
5 Reading the related chapter Judicial Organization Narration, question-response discussion method
6 Reading the related chapter Types of Law Rules, Implementation of Legal Rules in Terms of Time and Space Narration, question-response discussion method
7 Reading the related chapter Interpretation and Reasoning in Law Narration, question-response discussion method
8 - MID-TERM EXAM -
9 Reading the related chapter Interpretation and Reasoning in Law Narration, question-response discussion method
10 Reading the related chapter Problem of Conflict Between the Rules of Law Narration, question-response discussion method
11 Reading the related chapter Legal case Decision of Judge and Discretion Narration, question-response discussion method
12 Reading the related chapter Sanctions of Rules of Law Narration, question-response discussion method
13 Reading the related chapter Concept of Right Narration, question-response discussion method
14 Reading the related chapter Legal Cases, Transactions and Contracts Narration, question-response discussion method
15 Reading the related chapter Judicial Instrument and Its Function Narration, question-response discussion method
16 - FINAL EXAM -
17 - FINAL EXAM -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Gözler, K.(2017), Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, 14. Baskı.
Teziç, E. (2014). Anayasa Hukuku, Beta, 16. Baskı. Ankara
Günday, M. (2012) İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı,

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
0

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
2

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
2
2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
0

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
3
2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
5
3
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
0

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 3 42
Preliminary & Further Study 13 2 26
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 0 0 0
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 7 5 35
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 5 4 20
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
TOTAL 41 0 125
Total Workload of the Course Unit 125
Workload (h) / 25.5 4,9
ECTS Credits allocated for the Course Unit 5,0