TR EN

FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
YDL101 FOREIGN LANGUAGE I (ENG.) 1 3 3 3

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : English
Level of the Course Unit : ASSOCIATE DEGREE, TYY: + 5.Level, EQF-LLL: 5.Level, QF-EHEA: Short Cycle
Type of the Course : Compulsory
Mode of Delivery of the Course Unit Distance Learning
Coordinator of the Course Unit Lecturer ALİ KARAAĞAÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: The aim of this course is to provide English learners with integrated language skills such as reading, listening and writing resulting in a level of basic language knowledge.
Contents of the Course Unit: This course will focus on grammar rules, basic word knowledge and usage, reading comprehension, reading out of the lesson, and paragraph writing.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Define definite and indefinite articles and employ them in elementary level of communication and writing skills.
Define prepositions and employ them in elementary level of communication and writing skills.
Construct sentences in Simple Present Tense, Present Continuous Tense and Simple Past Tense both in an oral and written task.
Interpret the texts written in elementary level of English.
Write a paragraph describing their hobbies and daily activities in elementary level.
Demonstrate communication skills in elementary level of English.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 Video watching/ Reading Greeting People and Introducing Yourself; To be – Adjectives Programmed Learning
2 Video watching/ Reading Talking About Family; To Have, This/That, These/Those Programmed Learning
3 Video watching/ Reading Occupations; Subject Pronouns- Possessive Adjectives Programmed Learning / Videoconferencing
4 Video watching/ Reading Countries, Nationalities, English Alphabet and Numbers; There is -There are Programmed Learning
5 Video watching/ Reading Daily routines; Simple Present Tense, Adverbs of Frequency Programmed Learning
6 Video watching/ Reading Describing People and Parts of the body; Present Progressive Programmed Learning / Videoconferencing
7 Video watching/ Reading Definite and Indefinite Articles; A-an-the- no article Programmed Learning
8 - MID-TERM EXAM -
9 Video watching/ Reading Revision Programmed Learning
10 Video watching/ Reading Food and Drinks, Giving Recipes; Countable and Uncountable Nouns Programmed Learning
11 Video watching/ Reading Expressions of Quantity; Some-any, how much- how many Quantifiers; a few, a little, a lot of, much, many, some ,any Giving Recipes Programmed Learning / Videoconferencing
12 Video watching/ Reading Past Simple Form of Verb To be; Was-Were Programmed Learning
13 Video watching/ Reading Past Simple with Regular Verbs and Irregular Verbs Programmed Learning
14 Video watching/ Reading Exercises on habits in the Past Simple Programmed Learning / Videoconferencing
15 Video watching/ Reading Revision Programmed Learning
16 - FINAL EXAM -
17 - FINAL EXAM -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Puchta, H., Stranks, J. (2010). English in mind –(Modul Tests). Cambridge University Press.
Seligson, P. (2009). Richmond essential english course elementary-2. Richmond Publishing.
Walker, E., Elsworth, S. (2000). Grammar practice for elementary students. Longman Press.

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Mid-Term Exam 1 50
Final Exam 1 50
TOTAL 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
0

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
0
2
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
0

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
0
2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
5

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
0
2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
0
3
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
0

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 3 42
Preliminary & Further Study 13 1 13
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 0 0 0
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 13 1 13
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 1 5 5
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 1 3 3
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
TOTAL 44 0 78
Total Workload of the Course Unit 78
Workload (h) / 25.5 3,1
ECTS Credits allocated for the Course Unit 3,0