TR EN

PHARMACOLOGY PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SMP102 PHARMACOLOGY 2 3 3 4

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ASSOCIATE DEGREE, TYY: + 5.Level, EQF-LLL: 5.Level, QF-EHEA: Short Cycle
Type of the Course : Compulsory
Mode of Delivery of the Course Unit Blended (Face to face & Distance Learning)
Coordinator of the Course Unit Lecturer ALİ KARAAĞAÇ
Instructor(s) of the Course Unit Lecturer NERMİN KOÇ

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: general pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug administration routes, and is intended to provide general information about the drug
Contents of the Course Unit: General Pharmacology of the main issues will be considered.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Sort basic principles of pharmacokinetics and pharmaco dynamic topic
Recognize basic cardiovascular pharmacological agents
Basic properties of cardio vascular agents Queues
Distinguish the basic cardiovascular field use of pharmacological agents
Cardiovascular distinguish pathological conditions associated with drug use

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 - Pharmacodynamics and pharmacokinetics -
2 - Anesthetic agents -
3 - antiarrhythmics -
4 - Inotropic and vasopressor agents -
5 - vasodilators -
6 - The agents used in the treatment of congestive heart failure -
7 - Antimicrobial agents -
8 - MID-TERM EXAM -
9 - anticoagulants ,
10 - Heparin-induced trompositep NEW -
11 - Lack of antithrombin 3 -
12 - Chemotherapy and immunosuppressive agents -
13 - antidiabetics -
14 - The pharmaceutical industry -
15 - Antifibrolitik are -
16 - FINAL EXAM -
17 - FINAL EXAM -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Lippincott's Pharmacology

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
0

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
1

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
1
2
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
0

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
0
2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
0

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
2
2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
2
3
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
3

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 3 42
Preliminary & Further Study 14 3 42
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 2 5 10
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 1 3 3
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 1 3 3
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
TOTAL 34 0 102
Total Workload of the Course Unit 102
Workload (h) / 25.5 4
ECTS Credits allocated for the Course Unit 4,0