TR EN

SURGICAL TECHNOLOGY COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
AHP103 SURGICAL TECHNOLOGY 1 3 2 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara
UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,Ayrınt ı Basımevi,Ankara.
Colin D.Johnson , john Cumming(1998)Temel Cerrahi Teknikler.
Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul