TR EN

AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP103 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ 1 3 2 5

KAYNAKLAR

1.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara
UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri,Ayrınt ı Basımevi,Ankara.
Colin D.Johnson , john Cumming(1998)Temel Cerrahi Teknikler.
Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul