TR EN

GENERAL LINGUISTICS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
TDE325 GENERAL LINGUISTICS 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Uzun, N. E. (2000), Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilüngual Yay.
Aksan, D. (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual Yay.
Aksan, D. (2000), Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK.
Vardar, B. (2002), Dilbilim Yazıları, İstanbul: Multilingual Yay.