TR EN

FOLK DANCES I COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BSY227 FOLK DANCES I 3 3 2 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Ruhi SU(2000). Türk Halk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Mesude Eğilmez(2006). Gelenekten Geleceğe Halkoyunları, Ütopya Yayınevi, İstanbul
Mustafa Kaya (2017). Türk Halk Oyunları - Fiziksel ve Zihinsel Boyutları, Ürün yayınları
Troya Folklor Araştırmaları Derneği/Folklor Dergileri http://www.troyafolklor.org/
Motif Halk Oyunları Derneği http://www.motifhalkoyunlari.com/motifler/defaulttr.asp?rsm=icsayfalar&ic=dergi